Sint-Paulusschool Hansbeke .... waar ieder kind met GOESTING naar school komt!


• Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen op school. We zorgen voor een vertrouwde omgeving waarbij de leerkracht een vertrouwensfiguur is.

Onze school is een tweede thuis voor kinderen.


• Door een krachtige leeromgeving dagen we de kinderen uit en prikkelen we hun nieuwsgierigheid. We willen de kinderen boeien zodat ze met goesting naar school komen.


• We geloven in elk kind en halen in hen het beste naar boven.

Doorgedreven differentiatie

We dagen uit op niveau.

Klasoverschrijdend werken.

Leren van en met elkaar.

Aandacht voor motorische ontwikkeling

Moderne leermiddelen

Leerlingen leren omgaan met de digitale wereld.

Ons team