CORONA UPDATE

CORONA UPDATE

Heeft uw kind symptomen? Beslis via deze beslisbomen of uw kind kan naar school komen of niet. 

Via onderstaande linken vindt u handige beslisbomen of stappenplannen om na te gaan of uw kind al dan niet naar school kan indien het één of meerdere symptomen van COVID19 vertoont. 

Deze beslisbomen zijn het resultaat van een samenwerking tussen VWVJ, Sciensano en agentschap Zorg en Gezondheid.

Beslisboom kleuteronderwijs en lager onderwijs