Sint-Paulusschool Hansbeke .... waar ieder kind met GOESTING naar school komt!


• Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen op school. We zorgen voor een vertrouwde omgeving waarbij de leerkracht een vertrouwensfiguur is.

Onze school is een tweede thuis voor kinderen.


• Door een krachtige leeromgeving dagen we de kinderen uit en prikkelen we hun nieuwsgierigheid. We willen de kinderen boeien zodat ze met goesting naar school komen.


• We geloven in elk kind en halen in hen het beste naar boven.

Ons team