Hoe digitaal aanmelden?

Digitaal aanmelden 2023-2024

Onze school stelt een maximumcapaciteit in voor het aantal toegelaten leerlingen per geboortejaar.

Opdat ouders niet hoeven te kamperen aan de schoolpoort, werken we met een digitale aanmelding in ons inschrijvingsbeleid.

Van 1 februari tot 17 februari 2023 genieten kinderen die al een broer of zus hebben bij ons op school en kinderen van personeel van een wettelijke voorrangsperiode om in te schrijven. Zij worden hiervoor op tijd gecontacteerd.

Nieuwe kinderen (geboren in 2021 en vroeger) kunnen worden aangemeld vanaf dinsdag 28 februari om 9 uur tot en met dinsdag 21 maart 2023 om 16 uur kunnendoor te klikken op onderstaande knop:

 

hier aanmelden

 

Deze aanmelding is nog geen inschrijving! Het is laten weten dat u interesse heeft voor inschrijving van uw kind. De aanmeldingen houden geen rekening met chronologie. Dus u heeft tijd tot dinsdag 21 maart tot 16 uur om uw kind aan te melden.

Na dinsdag 21 maart kan u niet meer intekenen. Wil je na deze datum je kind toch nog aanmelden, neem dan contact op met de directie. We nemen dan contact op met u.

Vanaf dinsdag 22 maart na 16 uur gaan we na wie en hoeveel mensen digitaal hebben aangemeld. Van hieruit vertrekken we om de beschikbare plaatsen te verdelen.Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen nu precies? 

  1. Indien er geen plaatsen in het desbetreffende geboortejaar ter beschikking zijn, zal u hiervan een melding ontvangen. 
  2. Indien er wel plaatsen ter beschikking zijn, gebeurt de toewijzing volgens een verdeelmechanisme op basis van het aantal indicator en niet-indicatorleerlingen (zie FAQ) en binnen elke groep vervolgens op rangorde gebaseerd op de wandelafstand tussen de school en de woonplaats van uw kind(eren). 
  3. Indien voor de laatst beschikbare plaats van een geboortejaar twee of meerdere aangemelde kinderen exact even ver van de school wonen, dan zal het lot beslissen welk kind kan inschrijven. 

 

De dubbele contingentering blijft voor het basisonderwijs behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. De dubbele contingentering zorgt voor een evenwichtige sociale mix tussen kwetsbare en niet-kwetsbare kinderen (meer info hierover bij FAQ).Tijdspad van digitaal aanmelden tot eventueel effectief inschrijven voor het schooljaar 2022-2023: 

 

 start aanmelden (aanmeldingsprocedure)  28 februari 2023 (9.00) - 21 maart 2023 (16u00)
 verwerkingsperiode  22 maart 2023 - 20 april 2023
uiterste datum bekendmaking digitale aanmeldingen  21 april 2023
 start effectief inschrijven voor de toegewezen plaatsen  24 april 2023 (8u20) - 15 mei 2023 (16u00)
 start inschrijven voor de resterende plaatsen (vrije  inschrijvingsperiode)  vanaf 23 mei 2023

 

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.

De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene registers. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/ rondleiding meemaakte, zal zeker nog een rondleiding krijgen.Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

  • een kopie van de Isi+ van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
  • inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
  • indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind