Hoe digitaal aanmelden?

Digitaal aanmelden 2023-2024

Onze school stelt een maximumcapaciteit in voor het aantal toegelaten leerlingen per geboortejaar.

Opdat ouders niet hoeven te kamperen aan de schoolpoort, werken we met een digitale aanmelding in ons inschrijvingsbeleid.

Aangemelde kinderen uit één gezin worden afzonderlijk behandeld. Ieder kind moet dus ook apart aangemeld worden.

Kinderen uit de voorrangsgroepen (die al een broer of zus hebben bij ons op school en kinderen van personeel) moet zich aanmelden. Er is geen voorafgaande inschrijvingsperiode.

Nieuwe kinderen (geboren in 2021 en vroeger) kunnen worden aangemeld vanaf dinsdag 28 februari om 9 uur tot en met dinsdag 21 maart 2023 om 16 uur door te klikken op onderstaande knop. U zal omgeleid worden naar de website van stad Deinze. 

 

hier aanmelden

 

Deze aanmelding is nog geen inschrijving! Het is laten weten dat u interesse heeft voor inschrijving van uw kind. De aanmeldingen houden geen rekening met chronologie. Dus u heeft tijd tot dinsdag 21 maart tot 16 uur om uw kind aan te melden.

Na dinsdag 21 maart kan u niet meer intekenen. Wil je na deze datum je kind toch nog aanmelden, neem dan contact op met de directie. We nemen dan contact op met u.

Vanaf maandag 27 maart verdelen we de beschikbare plaatsen. Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen nu precies? 

  1. Indien er geen plaatsen in het desbetreffende geboortejaar ter beschikking zijn, zal u hiervan een melding ontvangen. 
  2. Indien er wel plaatsen ter beschikking zijn is het in de eerste plaats de school die u op de eerste plaats zette. Mocht er meer vraag zijn dan aanbod, wordt er gekeken naar de afstand tussen de school en uw woonplaats. 
  3. Indien voor de laatst beschikbare plaats van een geboortejaar twee of meerdere aangemelde kinderen exact even ver van de school wonen, dan zal het lot beslissen welk kind kan inschrijven. 

 Tijdspad van digitaal aanmelden tot eventueel effectief inschrijven voor het schooljaar 2023-2024: 

 

 dinsdag 28 februari - 9.00 uur  start aanmelden
 dinsdag 21 maart - 16.00 uur  einde aanmelden
 maandag 27 maart   toewijzing
 maandag 24 april  start inschrijvingen met ticket
 maandag 15 mei  einde inschrijvingen met ticket
 dinsdag 23 mei  start vrije inschrijvingen

 

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.

De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene registers. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/ rondleiding meemaakte, zal zeker nog een rondleiding krijgen.Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

  • een kopie van de Isi+ van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
  • inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
  • indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind