Opvang

Het gemeentebestuur organiseert voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de vakanties buitenschoolse kinderopvang.

Voor wie?
Schoolgaande kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar.

Waar kunt u terecht?
Kinderopvang Harlekijn, Hansbekedorp 34a, 9850 Hansbeke, tel. 09 321 92 67  (gebouwen van de oude kleuterschool)

Openingsuren?
Op schooldagen is er opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 tot 8.30 uur en van 15.30 tot 18.30 uur.
Op woensdag is Harlekijn geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van 11.30 tot 18.30 uur.

Voor de openingsuren op vakantiedagen raadpleegt u best de coördinator, mevr. Kristien De Cocker. (tel. 09 321 92 59 of kinderopvang@nevele.be)
Er is geen opvang op zaterdag, zon- en feestdagen.

Wat kost het?

  • ’s morgens en ’s avonds per begonnen half uur:  1,00 euro
  • op schoolvrije dagen (minimum zes uren):  11,00 euro
  • op schoolvrije halve dagen (tussen drie en zes uren):  6,00 euro
  • voor een opvang minder dan drie uren:  4,00 euro
  • warme maaltijd (bestellen voor 9.00 uur):  2,77 euro
  • vieruurtje:  0,46 euro
  • laattijdige afhaling: 13,42 euro

Er is een vermindering van 25 % vanaf een tweede kind uit eenzelfde gezin.
De opvangkosten van de buitenschoolse kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer info?
Voor meer info kan u terecht in kinderopvang Harlekijn, op het secretariaat van de school of via de website van de gemeente.