FAQ

Op 31 januari 2022 zijn dit de beschikbare plaatsen per geboortejaar voor het schooljaar 2022-2023:

 

Niveau

Capaciteit

Aantal ingeschreven leerlingen i/h voorafgaande geboortejaar/leerjaar

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 

2022-2023

Peuterklas (°2020)

24

11*

        13

( 3 IND en  10 niet-IND)**

Eerste kleuterklas (°2019)

24

24

0

Tweede kleuterklas (°2018)

24

15

9

Derde kleuterklas (°2017)

24

18

6

1e leerjaar (°2016)

24

24

0

2e leerjaar (°2015)

24

21

3

3e leerjaar (°2014)

24

19

5

4e leerjaar (°2013)

24

24

0

5e leerjaar (°2012)

24

20

4

6e leerjaar (°2011)

24

19

5

 

 

** IND: indicatorkinderen. Dit zijn kwetsbare kinderen. niet-IND: niet-indicatorkinderen. Dit zijn niet-kwetsbare kinderen. 

*  Deze aantallen zijn de broers en zussen van kinderen die reeds bij ons naar school gaan en kinderen van personeelsleden die genieten van een wettelijke voorrangsregeling.